EbreActiu, revista d´oci actiu

Es presenta el nou servei de residus del Montsià i Baix Ebre

El nou servei es començarà a implementar de forma gradual en els propers mesos a les dos comarques

12/12/2018

Es presenta el nou servei de residus del Montsià i Baix Ebre | Amposta.info Al Baix Ebre el sistema estarà operatiu al febrer de 2019 i al Montsià es preveu al juny de 2019. Foto: cedida


Aquest dimarts, 11 de desembre es va presentar als alcaldes i regidors del Baix Ebre i Montsià el nou servei de recollida de residus que es començarà a implementar de forma gradual en els propers mesos a les dos comarques. La presentació va tindre lloc a la base de l'empresa adjudicatària del servei, la UTE Baix Ebre – Montsià, formada per les empreses FCC SA i Acciona, amb una mostra de les noves inversions.

El president del COPATE, Paco Gas, va obrir l'acte ressaltant que “el servei de recollida de residus esdevé un dels més importants i amb més impacte econòmic a les finances municipals. És per això que mancomunar serveis, buscar aliances i permetre economies escala eficients, és una manera d'optimitzar els recursos i permetre que la ciutadania pugui gaudir de serveis de qualitat. Amb aquesta voluntat, s'ha aconseguit posar d'acord a 24 municipis, conjurats a l'entorn d'un objectiu: estendre un model de recollida de residus eficient i sostenible”.

La tècnica del COPATE responsable de la gestió dels residus, Mercè Mariano, explicava que el nou contracte de residus és un contracte de serveis de 4 anys més dos possibles de pròrroga, amb un àmbit de 100.000 habitants, dividit en dos lots. El lot 1, de recollida de residus, transport fins als centre de tractament, repàs i manteniment dels contenidors de la via pública, recollida dels voluminosos, neteja viària als pobles petits i gestió de l'àrea de transferència per un import de 5.961.485 milions d'euros anuals i una inversió prevista d'11 milions d'euros a amortitzar en deu anys. El lot 2 inclou la gestió de les 21 deixalleries fixes i una de mòbil, amb 679.250 € anuals, tot i que no s'ha pogut iniciar encara perquè es troba impugnat per una qüestió menor per una de les empreses licitants. L'adjudicatari d'aquest segon lot és l'empresa Sorigué.

El model de recollida previst compatible per a tot l'àmbit és el model bilateral superior. Tal com ha explicat la tècnica, “s'ha apostat per aquell que oferia millors garanties d'explotació, tant a nivell de durabilitat dels materials, com a nivell d'una explotació més ràpida i eficient. Aquest model presenta avantatges molt remarcables: més ràpid perquè la maniobra és automàtica, es resol la neteja interior dels contenidors soterrats i compatibilitza el model soterrat i en superfície”.

Al Baix Ebre està prevista la renovació de tot el parc de contenidors, aproximadament 1276, i es farà la posta a punt per deixar-los com a nous. Al Montsià es preveu el subministrament de nous contenidors on, aproximadament el 70% seran contenidors soterrats i el 30% restant en superfície. A més, s'afegiran 26 noves illes en superfície a Alcanar platja i, amb això, el model 5 fraccions amb la recollida orgànica estarà implementat a tota la comarca del Montsià.

Amb el nou contracte, l'horari del nou servei serà diürn, amb menys molèsties quan a sorolls. També es preveu la millora de la freqüència de neteja de contenidors i del servei de repàs, duplicant el nombre de furgons de repàs existents i incrementant freqüències en temporada alta i setmana santa. Així mateix, s'implementarà un servei de recollida de resta i orgànica porta a porta per a grans productors, a més de 300 activitats (bàsicament restauració) a la zona litoral. Un altre aspecte a destacar és l'ús de noves tecnologies per assegurar la traçabilitat del servei, destacant una App de consulta del servei i d'entrada d'incidències que estarà a disposició dels ajuntaments. Finalment, el servei de manteniment dels contenidors es durà a terme a través d'un centre especial de treball (CET) per tal d'integrar als col·lectius amb capacitats especials del territori per afavorir la integració d'aquests.

La transformació del sistema actual al nou servei s'anirà implementant de forma gradual. Al Baix Ebre el sistema estarà operatiu al febrer de 2019 i al Montsià es preveu al juny de 2019.


Es presenta el nou servei de residus del Montsià i Baix Ebre | Amposta.info


restaurants d’AmpostaAmposta.info, el digital de la ciutat d´Amposta des de 1998 (Terres de l´Ebre)

correu electrònic
Informació i avís legal

Amposta.info