BIGMAT CITY AMPOSTA

Es diposita i restaura al Museu de les Terres de l’Ebre el llegat material del Dr. Ildefonso Canicio

El doctor Canicio va desenvolupar la seva tasca mèdica i científica entorn del paludisme al Delta

14/11/2018

Es diposita i restaura al Museu de les Terres de l’Ebre el llegat material del Dr. Ildefonso Canicio | Amposta.info Foto:  Museu de les Terres de l’Ebre


El 2017, el sr. Miquel Oliveras Gisbert i el sr. Ildefonso Oliveras Gisbert, hereus i néts del doctor en medicina Ildefonso Canicio García van cedir al Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, en concepte de dipòsit indefinit, el llegat material de caràcter científic del seu avi; prèviament, el 2017, el Museu els va entrevistat en treball de camp, va inventariar els béns del llegat i en va fer la seva documentació museística.

El doctor Canicio (nascut el 1898 a Sant Carles de la Ràpita) va exercir de metge a Sant Jaume d'Enveja, a partir del 1923 i fins a la seva mort el 1961. Amb 25 anys es va fer càrrec del dispensari mèdic de la població, on passava consulta mèdica i també es dedicava a investigar científicament l'eradicació del paludisme, la pitjor malaltia que va assolar la població assentada al delta de l'Ebre, durant el segle XIX i la primera meitat del segle XX.

La lluita antipalúdica als deltes de l'Ebre i el Llobregat va ser una de les principals activitats sanitàries desplegades per la Mancomunitat de Catalunya (1915-1921); llavors es van establir les bases i els mitjans que van permetre eradicar-hi la malaltia a principis de la dècada del 1950.

El llegat material del doctor Ildefonso Canicio, cedit al Museu de les Terres de l'Ebre pels seus actuals descendents, està directament relacionat amb aquesta tasca científica catalana, i és el fruit de la seva feina individual, desenvolupada a un alt nivell, tot i les limitacions pròpies de la seva època i també del gran aïllament de la zona en aquell moment. Conformen el llegat del doctor Canicio una gran quantitat de béns: objectes de laboratori, fitxes mèdiques, preparacions de plaques per al microscopi amb sang dels seus pacients, quadres estadístics emmarcats (alguns de molt gran format), llibretes amb anotacions, capses de diverses medicines, xeringuilles, etc.

Dóna una idea de la importància d'aquest fons, el fet que encara a partir de les seves preparacions amb mostres de sang que contenen els paràsits de la malària, l')Institut de Medicina Evolutiva i la Universitat Pompeu Fabra han pogut recuperar dades genètiques dels paràsits Plasmodium vivax i Plasmodium falciparum, els principals causants d'aquesta infermetat, que no va ser eradicada a Europa fins a mitjan del segle XX. Aquestes recerques han permès establir quines de les soques europees del patogen provenien del subcontinent índic i quines es van introduir amb la colonització d'Amèrica.

Aquest 2018, una part d'aquest llegat material del doctor Canicio, concretament 10 làmines emmarcades, algunes de molt gran format, realitzades a mà per ell mateix, amb tintes de diferents colors, han estat restaurats al Museu, per la restauradora professional Maria Torta. En conjunt, mostren les seves estadístiques sobre el desenvolupament de la malària en els pacients que tractava al consultori, entre els anys 1926 i el 1949, tal com consta als propis documents.

Els principals suports dels béns restaurats han estat fusta, paper i teles. Van ingressar al Museu procedents de Sant Jaume d'Enveja en estat de conservació molt deficient, tant a causa dels propis materials com –sobretot- degut als factors físico-ambientals als quals van estar sotmesos durant dècades. La major part presentaven reaccions químiques que havien causat la debilitació tant dels materials com la dels seus elements sustentats o tints.

Els diferents objectius de la intervenció han estat aturar els processos nocius que presentaven, reforçar les estructures físiques i conservar la informació que contenien, prioritzant les tasques de conservació a les de restauració.

Les tasques realitzades són: desmuntatge de les obres, neteja mecànica, fixació dels elements sustentats, tractament puntual de taques, tractaments de neteja humits, desacidificació, reajustament, aplanat i reintegració matèries; neteja i desinfecció dels marcs de fusta i eliminació dels elements àcids dels emmarcats; i, finalment, condicionament dels documents per a la seva adequada conservació.

La campanya ha estat realitzada amb una subvenció per a la conservació i la restauració de béns culturals mobles que el Departament de Cultura va atorgar al Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, a inicis d'aquest any 2018.


EbreActiu, revista d’oci actiuAmposta.info, el digital de la ciutat d´Amposta des de 1998 (Terres de l´Ebre)

correu electrònic
Informació i avís legal

Amposta.info