CENTRE ÒPTIC L´ESGUARD. La teva visió perfecta. -20% muntura i vidres monofocals

Comença la prohibició de fer foc en terrenys forestals

Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització

14/3/2019

Comença la prohibició de fer foc en terrenys forestals | Amposta.info Del 15 de març al 15 d'octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització


Des d'aquest divendres 15 de març i fins al 15 d'octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc; llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.


Comença la prohibició de fer foc en terrenys forestals | Amposta.info


Comença la prohibició de fer foc en terrenys forestals | Amposta.info


restaurants d’AmpostaAmposta.info, el digital de la ciutat d´Amposta des de 1998 (Terres de l´Ebre)

correu electrònic
Informació i avís legal

Amposta.info